Banális Zeneelmélet II. (Galambos Zoltán) - könyv

Termékkód: MPWMEDIA-BD007
Online ár:
7 490 Ft
Készleten
+
                                                                                                                                                                                         

Már képben vagy a zeneelméleti alapokkal és szintet szeretnél lépni a zeneelméleti tudásodban? Esetleg már olvastad a Banális Zeneelmélet első kötetét és fejlesztenéd magad? Vagy szimplán nem egy kezdő szintről mélyítenéd el a tudásod, méghozzá közérthetően megfogalmazva? Ez a könyv végre minden középhaladónak segít majd a továbbtanulásban!

Ha nincs még tapasztalatod a zeneelméletben akkor állj meg itt, és e könyv helyett a Banális Zeneelmélet első kötetét ajánljunk!

A KÖNYVRŐL

Galambos Zoltán könyve azért is különleges többek között, mert:

 1. Teljesen egyszerűen magyarázza el a sokak által túlbonyolított összefüggéseket.
 2. Interaktív példák találhatóak a könyvben, amelyek segítik a megértést.
 3. Igazodik a modern szemlélet és a szoftverek világához, nem csak kottákban gondolkozik.
 4. Párhuzamosan mutatja be az “angolszász” kifejezéseket a magyarral, így valóban rendszerben tanulod meg (nem csak) az alapokat.

TÉMÁK, AMIKRŐL SZÓL A KÖNYV:

Első fejezet

 • A legfontosabb tudnivalók újra
 • Fontos a rendszer
 • A hangközök ismeretének fontossága
 • Hangközfordítások
 • Hangközök a diatonikus rendszerben
 • Leltárok
 • A varázslatos tritonus
 • A tercépítkezés
 • Tempó, metrum, ritmus

Második fejezet – Utazás az akkordok világában

 • A hármas- és négyeshangzatok fordításai
 • Hármashangzat fordítások
 • Pontosítsunk!
 • A DÚR FORDÍTÁSAI
 • Szext
 • Kvart-szext
 • A MOLL FORDÍTÁSAI
 • Szext
 • Kvart-szext
 • A SZŰKÍTETT FORDÍTÁSAI
 • Szext
 • Kvart-szext
 • A BŐVÍTETT FORDÍTÁSAI
 • Kvart-szextfordítás
 • KOTTÁBAN
 • Alaphelyzet
 • Szextfordítás
 • Négyeshangzat fordítások
 • Kvint-szextfordítás
 • Terc-kvartfordítás
 • Pontosítsunk!
 • A DÚR MAJORSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A MOLLSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A DÚRSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A FÉLSZŰKÍTETT FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A MOLLMAJOR SZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A BŐVÍTETT MAJORSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A SZŰKÍTETTSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • Terctornyok
 • Pontosítsunk!
 • Az alterált akkordok
 • Nem szeptimakkord négyeshangzatok
 • Nem tercépítkezésű akkordok – a kvartakkordok
 • Foglalkozzunk a jelölésekkel is!
 • Rendezzük át!
 • Egy kis történelem
 • Nézzük tovább a forgolódást!
 • Építkezzünk tovább!
 • Rendezzük át!
 • Feladat#1
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • Építkezzünk tovább!
 • Rendezzük át!
 • Feladat#2
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • A perakkordok
 • Akkordhangos perbasszusok
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • Nem akkordhangos perbasszusok
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • A hiányos akkordok
 • Mozgó akkordhangok
 • A tágfekvés
 • A második fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • Hármas-és négyeshangzat fordítások
 • Terctornyok, nem szeptimakkord négyeshangzatok, alterált akkor-dok
 • Kvartakkordok
 • Perakkordok és hiányos akkordok
 • Mozgó akkordhangok és tágfekvés

Harmadik fejezet – Vissza a skálák birodalmába

 • A pentatonok
 • Feladat#3
 • A blues-skálák
 • Egy kis történelem
 • A skálák
 • Hexatonic (hatfokú) blues-skála
 • Heptatonic (hétfokú) blues-skála
 • Nonatonic (kilencfokú) blues-skála
 • A kromatikus skála
 • Az egészhangú skála
 • A fél-egész és az egész-fél skálák
 • A roma moll
 • Dúr-lokriszi skála
 • Feladat#4
 • A kisszekundos dallami tapadás
 • Feladat
 • A harmadik fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • Skálák

Negyedik fejezet – Építkezzünk kvintekből!

 • A kvintkör
 • Példa
 • Feladat#5
 • Élet a „hatbé – hatkereszt” világán túl
 • Zenei funkciók
 • Egy kis történelem
 • Funkciók a kvintkörön
 • Kadenciák és szekvenciák
 • A félzárlat
 • Az álzárlat
 • Az azonosalapúság
 • A tercpárhuzam elve szerint felírható hármashangzatok
 • Az azonosalapúság elve szerint felírható hármashangzatok
 • Már megint a tritonus
 • A hangköz, mint tengely
 • A hangköz, mint a dallami tapadások kulcsa
 • Egy kis történelem
 • A negyedik fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • A tritonus

Ötödik fejezet – Szolfézs kontra összhangzattan

 • Egy kis történelem
 • A klasszikus összhangzattan jelölésrendszere és alapvető szabályai
 • A számozás
 • Alapvető szabályok
 • A legkisebb mozgás elve
 • A közös hangok megtartása
 • Az ellenmozgás
 • A kvint- és az oktávpárhuzam, valamint a bővített szekundlépés kerülése
 • Alap-, vagy kvintkettőzés a fő hármasok szextfordításaiban
 • A Dominánsszeptim meghatározó hangjainak oldása
 • A mellékdomináns
 • A moduláció
 • Példa
 • A késleltetés
 • Összegzés
 • A moduláció alapvető eszközei
 • A Domináns
 • Közös akkordok
 • Közös hangok 
 • Az ötödik fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • Összhangzattan

Hatodik fejezet – A „könnyűzene” elméletének alapjai

 • Egy kis jazzelmélet 
 • A popzene elméletének alapjai
 • Moduláció a popzenében

Hetedik fejezet – Játsszunk a ritmusokkal!

 • A leggyakrabban előforduló popritmusok
 • Egy kis történelem
 • A szinkópa
 • Az egyenes szinkópálás – Straight syncopation
 • Hamis triola – Fake triplets
 • A reggaeton
 • Clave variációk
 • A poliritmika
 • Ritmusvariációk
 • Diminúció
 • Augmentáció
 • Tempóváltás
 • Egyszerű tempóváltások
 • Accelerando
 • Ritartando
 • Feladat#10
 • A hármas- és négyeshangzat leltárok
 • Akkordon kívüli hangok, késleltetések
 • Perakkordok
 • Low kotta
 • Skálák
 • Kvintkör
 • Ritmus és metrum
 • Funkciók
 • Önfejlesztés
 • A popzene történetében megfigyelhető befolyásoló tényezők
 • A feketék és a fehérek zenéjének egymásra hatása
 • Zenei nagyhatalmak
 • Alternatívból mainstream
 • Technikai fejlődés
 • Stúdiótechnika és zenehallgatás
 • A hangszerek fejlődése

A SZERZŐRŐL

Galambos Zoltán 1967-ben született Budapesten, tanulmányait a Magyar Rádió Gyermekkórusának Általános Iskolájában, a Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola Jazz- zongora szakán és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz-zeneszerzés, hangszerelés szakon végezte. Tanárai között olyan nevek szerepelnek, mint Gonda János, Szakcsi Lakatos Béla, Binder Károly, és Berki Tamás.

A hazai popiparba 20 évesen került 1987-ben, és hamarosan megalapította első̋ saját zenekarát, amelyben a zeneszerzés, hangszerelés és zenekarvezetés mellett fronténekesi szerepet is vállalt. Ekkor fedezte fel a szakma, aminek köszönhetően számos zenei feladatban működött közre példaképeivel (Szigeti Ferenc, Lerch István, Presser Gábor, Zorán, Solti János, Babos Gyula) saját korosztályának ismert – és kevésbé ismert alakjaival (Roy és Ádám, Cotton Club Singers, Kozsó, Pierrot, Jamie Winchester és Hrutka Róbert) -, illetve a feltörekvő tehetségek generációjával (Megasztár showműsorok, Rúzsa Magdi).

Az évek során több területen tett szert üzleti ismeretekre, illetve nemzetközi zenei produkciójának megalapításával globális zenei és zeneipari tapasztalatokat is szerzett. A világjárvány idején is alkotott és dolgozott, ekkor készített el nemzetközi koprodukcióban egy dalt, amelyet online stúdiófelvételek megszervezésével valósított meg. A bekapcsolt országok az USA, Kenya, Németország és Izrael voltak.

Bár elsősorban producernek tartja magát, zenei pályafutása során dolgozott session zenészként, zeneszerzőként, hangszerelőként, lemezkiadóként, valamint koncertszervezőként is.

Jelenleg a székesfehérvári Kodolányi János Egyetem Előadóművészet szakon tanít Produceri ismereteket, a tatai Peron Tehetségközpontban zeneelméletet, billentyűs hangszereket és zeneszerzést, valamint a S.E.T. School of Entertainment & Technology keretein belül tart workshopokat pop zeneszerzés, alkalmazott zene, és remix készítés témakörökben, illetve a Magyar Producer Workshop számára készít zeneelméleti oktatóvideókat. Emellett magántanítványaival foglalkozik, és aktívan zenél színpadon stúdióban, dalokat ír, és hangszerelési, produceri megbízásokat vállal.

Hasonló termékek

Mások ezt is megvették